Những điều không được làm khi dùng điện thoại trong giờ học.

Trong kế hoạch giảng dạy, nếu cho phép học sinh dùng điện thoại, giáo viên phải thiết kế sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có thiết bị này.
Không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động để phục vụ học tập. Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định; được giáo viên hướng dẫn cụ thể trong các hoạt động đã được thiết kế trong kế hoạch bài dạy sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để sử dụng và bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội dung học tập.

Văn bản nêu rõ giáo viên phải thông báo cho học sinh chỉ được sử dụng điện thoại di động như thiết bị hỗ trợ trong nội dung học tập cụ thể và những điều không được làm khi dùng điện thoại trên lớp, trong giờ học.

Hướng dẫn trên đã cụ thể Điều 37 Điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều cấp học, có hiệu lực từ ngày 1/11, nêu rõ học sinh được sử dụng điện thoại phục vụ mục đích học tập với sự cho phép của giáo viên. Nhiều người lo ngại học sinh có thể vòi vĩnh bố mẹ sắm điện thoại với lý do cần cho học tập.

Điện thoại trong giờ học

Đối với việc xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trình (phân phối chương trình), Bộ GD-ĐT trao quyền chủ động rất lớn cho các cơ sở giáo dục trong hướng dẫn: căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD-ĐT, hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình.

Đáng chú ý, văn bản của Bộ GD-ĐT nêu rõ: “Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh (không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường)”..

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*