Giáo Dục Home

Giáo Dục

West Nottingham Academy, môi trường giáo dục trung học hàng đầu tại Mỹ

Được dẫn dắt bởi Hiệu trưởng là Tiến sĩ Virginia Kennedy, WNA có hàng loạt chương trình học thuật dự bị đại học nghiêm ngặt Tháng Một 21, 2021

Sự kiện nổi bật của ngành giáo dục trong năm 2020

1. Dịch COVID-19 tác động đến ngành GD&ĐT Ngày 1-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định về việc công bố dịch Tháng Mười Hai 31, 2020

Những ‘điểm sáng’ của ngành giáo dục

1. Năm học hoàn thành ‘nhiệm vụ kép’ Năm 2020, học sinh, sinh viên cả nước đã trải qua ‘kì nghỉ Tết’ dài nhất trong Tháng Mười Hai 30, 2020